Qastrit və onun profilaktikası

  • 01.02.2017
  • Qastrit - mədənin selikli qişasının iltihabı olub, uşaqlar arasında təsadüf edilən xəstəliklər içərisində görmə orqanları xəstəliklərindən sonra ikinci yeri tutur.

    Daha ətraflı